מתכלל תכנון - תכנון תשתיות 

 אקדמיה ללשון : מתכלל - מייצר שלמות בין גורמים שונים

data@drh-eng.com
החשמונאים 100 תל אביב
 077-2121-101
דרך הנדסה בע"מ נותנת שירותי בקרה 
 
 • בדקת התאמת תכנון  לתקנם והחיות
 • בקרת התאמה בין תכנון  לאומדנים וכתבי כמויות ולפרוגרמה של הפרויקט

מתכלל תכנון - תכנון כולל

דרך הנדסה בע"מ מספק תכנון כמספק אחיד בשיטת ניהול תכנון אשר פיתחה:
 • תוכנית בינוי ופיתוח 1:500
 • תכנון מפורט - כל מקצועות
 • שדרוג מערכת דרכים ותשתיות
 • תכנון שבילי אופניים
 • הסדרי בטיחות  
search3, search, magnifier, lookup, find

בקרה הנדסית

יעוץ הנדסי

דרך הנדסה בע"מ נותנת שירותי יעוץ בתחומים
 
 • ניהול תכנון
 •  תנועה
 •  פיזי
 • תאום מערכות
pen5, pen, blog, write, edit, note
ביצוע של תהליך 6 ו7  לפי נוהלים של משרד השיכון תוך 6-7 חודשים ? אפשרי ? - כן ! ! !